Denný letný tábor v Bratislave

Ďakujeme, budúce leto sme tu pre vás opäť
TechArt Camp je kreatívne štúdio, ktoré prináša

© Copyright 2021 Hemisféra

Kde
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava

Kto
Deti a mládež od 12 do 17 rokov

Kedy
5 turnusov / 5 dní v týždni
od 5.7.2021 do 28.8.2021

Strava
3x denne (desiata / obed / olovrant)

Čas
Nástup 8:00 - 9:00
Otvorené 8:00 - 17:00
Odchod až do 16:00

Cena
249 €


Zľavy

219 € - LAST MINUTE

210 € - súrodenci, kamaráti, viac turnusov


Rekreačný poukaz
Vystavíme Vám faktúru, ktorú si môžete dať preplatiť u zamestnávateľa (karty neakceptujeme)

Čo je to TechArt Camp?

Kto sme

V Hemisfére už roky vzdelávame deti a mládež v oblasti digitálnych technológií

Mgr. Juraj Šimuraj Šimkovič

 
Som dlhoročný animátor a pedagóg, autor kníh Naivná pedagogika z praxe I., II., malá knižka VEĽKEJ POMOCI. Pôsobil som ako športový manažér v občianskom združení v Bratislave. Aktuálne pracujem ako líder projektu Za Pokladmi SLOVENSKA v občianskom združení Cakumprásk, ktoré sme pred pár rokmi založili - vytvorili sme a začali organizovať Pozitívne talkshow a networking večerov Fleck net v Trenčíne. Rád využijem svoje skúsenosti a odovzdávam ich ďalej ako mentor v organizáciách I AMbitious, spíker na konferenciách a vzdelávacích podujatiach. Som držiteľom rekordu Slovenska v počte prejdených hradov (56 hradov za 5 dní). 

Doc. Mgr.art Ján Šicko ArtD

"Verím, že kreativita je najdôležitejšia zručnosť, ktorá bude mať v budúcnosti vysokú hodnotu. Treba ju v deťoch podporovať a rozvíjať. Ide o univerzálnu zručnosť, keďže netušíme aké pracovné nástroje budú naše deti v budúcnosti používať."

Vyštudoval VŠVU, je výtvarník, pedagóg a dizajnér, s originálnym prístupom k tvorbe, je držiteľom Národnej ceny za dizajn. Jeho tvorba sa pohybuje na hranách viacerých disciplín a žánrov. Charakteristickou je pre neho multimedialita – tvorí interaktívne inštalácie a objekty, živé vizuály pre rôzne druhy predstavení, svetelný dizajn, rovnako aj vývoj autorského softvéru a hardvéru. Jeho projekty vznikajú v spolupráci s inštitúciami, či klientmi ako sú – SNG, SNM, SCD, Slovenský rozhlas, Divadelný ústav či Hudobné centrum, SĽUK. K významným patria jeho diela a vystúpenia pre festivaly – Pohoda, Konvergencie, Bratislava Design Week, Biela noc a práca pre mimovládne organizácie a súkromný sektor (SFC, Pixel Federation). Na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU založil a vedie od roku 2014 laboratórium MediaLab*. Vytvára aj samostatné autorské projekty v rámci vlastného štúdia DevKid.

Skúsenosti

Už 6 rokov organizujeme letný tábor GameCamp (viac ako 1000 účastníkov).

Mám doplňujúce otázky

Zobraziť mapu

Ing. Richard Frolkovic

 
Posledných 5 rokov pracoval ako web developer v Accenture, kde objavil čaro agilných metodológií. Jeho pravá vášeň je ale herný design, ktorému sa venuje prevažne pri tvorení LARPových hier. Vedie kreatívny tím najväčšieho LARPu na Slovensku, organizuje konferenciu SHL a hrá Pen&Paper RPGčky.

 • originálny koncept vzdelávania
 • spája umenie s technológiami
 • zapája rozum, aj ruky - deti tvoria aj manuálne
 • rozvíja kreativitu univerzálnym spôsobom
 • budúcnosť detí postavíme na rozvoji ich kreativity
VIAC O TECHART CAMPE

TechArt Camp je kreatívne štúdio, tvorivý priestor, v ktorom sa deti stretnú pri riešení technických a umeleckých zadaní. Zoznámia sa s reálnym pracovným postupom, kde od prvotnej myšlienky, prejdú celým tvorivým procesom. Vytvoria reálny produkt, ktorý v závere otestujú. Budú pracovať v zmiešaných tímoch, riešiť zadania s rôznym zameraním a náročnosťou pod vedením skúsených lektorov a odborníkov. 

________________________________

Deti si zvolia svoju profesiu, ktorá odzrkadľuje ich zručnosti či záujmy. Na základe zvolenej profesie budú realizovať zadania, ktoré do nej spadajú. Ak si dieťa napríklad zvoli umeleckú profesiu, môže sa v tábore stretnúť s kreslením, grafickým dizajnom, 3D modelovaním či hudbou alebo storytellingom. Technická profesia v sebe skrýva programovanie, prácu s hardvérom… (viď kompletný zoznam profesií a ich zručností) Tábor je však koncipovaný tak, že napriek výberu svojej profesie, budú deti participovať a komunikovať s kolegami z inej profesie. Kladieme dôraz na budovaní medziodborovej spolupráce. Tábor spája umelecký a technický svet, lebo táto kombinácia je vo svete žiadaná. 

Rozvíjame 2 základné profesijné okruhy: umelecký a technický

Art profesia

 • kreslenie
 • grafické techniky
 • modelovanie z hliny, atd...
 • modelovanie v počítači
 • grafický dizajn
 • produktový dizajn
 • textilný dizajn
 • šperk
 • storytelling
 • hudba

Tech profesia

 • programovanie - arduino
 • práca s hardware a mikrokontrolérmi
 • oboznámenie sa s novými technológiami
 • hackovanie
 • základy elektrotechniky (základné princípy slaboprúdu, čítanie el. obvodov, pochopenie základných komponentov)
 • 3D tlač

Univerzálne zručnosti

 • rozvoj jemnej motoriky
 • tímová práca
 • osvojenie si pracovného procesu
 • idea, návrh, realizácia, testovanie, feedback
 • komunikatívnosť
 • všeobecné kreatívne myslenie
 • prezentácia a publikovanie vytvoreného diela
 • vystupovanie a komunikácia

Simulácia kreatívneho štúdia

Tvorba LARP hry | Obsah

 • hra pre skutočných hráčov
 • hra v reálnom priestore
 • scenár a príbeh
 • dramaturgia hry
 • fyzické objekty, pomôcky, rekvizity
 • tvorba pravidiel hry
 • definícia hráča

Účastníci si vyberú jednu z 2 profesií, ktorú budú rozvíjať v rámci spolupráce v zmiešanom tíme, pri práci na spoločnom projekte hry.

Na deti sú kladené reálne nároky ako pri pracovnom procese, ktorý je ale odľahčený gamifikačnými prvkami.

 • Práca v príjemnej atmosfére a tvorivom duchu s prvkami hravosti.
  Od aktívnej účasti jednotlivcov na zadaniach, závisí úspešnosť výstupov tábora, t.j. hry.
 • Rovnováha medzi uvoľnenou pracovnou atmosférou a tlakom na výkon.  

________________________________

Hraj sa, uč sa, objavuj

________________________________

Naši táboroví garanti

________________________________

Konzultanti, lektori a tvorcovia obsahu pre tábory TechArt Camp

________________________________

Čo potrebujete vedieť

________________________________

   IDEA     ⮕     PROJEKT    ⮕    TVORBA     ⮕     PRODUKT     ⮕     HRA    

Prípravná fáza

Realizačná fáza

Testovacia fáza

Program / Aktivity

Program tábora sa odohráva iba v areáli školy.

Skúsení lektori z kurzu GameCraft a šikovní animátori, 1 animátor/max 7 detí, zdravotník.

Sme pripravení dodržiavať všetky usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, priebežne budeme aktualizovať informácie o súvisiacich podmienkach organizácie (max počet detí, hygienické nariadenia a povinnosti pre organizátora aj zákonného zástupcu dieťaťa).

Hygiena

Team

Platba

Ponúkame množstevnú, aj súrodeneckú zľavu. Rovnako ponúkame možnosť voľby čiastkových úhrad, a to v mesačných platbách. Môžete si tak celkovú hodnotu objednávky rozdeliť v závislosti od počtu zostávajúcich kalendárnych mesiacov do termínu tábora. Ak by z dôvodu aktuálne platných nariadení RÚVZ (COVID-19) nebolo možné tábor v niektorom turnuse vôbec zorganizovať, bude Vám vrátená 100% výška prijatej úhrady za tábor.

12.07 – 16.07.2021

2. turnus

PRIHLÁSOVANIE UKONČENÉ

05.07 – 09.07.2021

1. turnus

PRIHLÁSOVANIE UKONČENÉ

19.07 – 23.07.2021

3. turnus

PRIHLÁSOVANIE UKONČENÉ
PRIHLÁSOVANIE UKONČENÉ

09.08 – 13.08.2021 

4. turnus

Vyberte si z voľných turnusov

________________________________

PRIHLÁSIŤ SAPRIHLÁSIŤ SA

Mgr.art Daniel Radocha

 
Vyštudoval priemyselný dizajn na VŠVU, pôsobil 11 rokov ako Art Lead pre viaceré úspešné projekty v najväčšom slovenskom hernom štúdiu Pixel Federation (aktuálne cca. 250 zamestnancov), prakticky od vzniku firmy. V Hemisfére sa aktuálne venuje učebným osnovám, má bohaté skúsenosti z vnútrofiremného a mimoškolského vzdelávania v oblasti grafického software a nástrojov pre tvorbu digitálnych hier.

Mgr.art Martin Engler

 
Nezávislý herný developer, výtvarník a pedagóg, spoluzakladateľ Pomimo, doktorand. Vyštudoval odbor voľná grafika a ilustrácia pod vedením profesora D.Kállaya na VŠVU. Venuje sa concept artu a rozvoju digitálnych techník a komiksu. Zaoberá sa výtvarnou imagináciou, vizualizačným schopnostiam, tvorbe hernej grafiky, navrhovaniu koncepčného umenia, ilustrácii, experimentálnej tvorbe a tvorbe vo VR.

GameCraft Online         GameCamp Bratislava         GameCamp Žilina        LevelUp         Summer Game Dev

INFOLINKA: Po-Pia, 09:00-18:00, 0903 380 339

INFOLINKA: Po-Pia, 09:00-18:00, 0903 380 339

16.08 – 20.08.2021

5. turnus

PRIHLÁSOVANIE UKONČENÉ

Partneri

Obchodné podmienkyFAQ | Najčastejšie otázky

Na stiahnutie: